روز جهانی پرستار و چشم‌انداز بهداشت جهانی

روز جهانی پرستار و چشم‌انداز بهداشت جهانی در حرفه پرستاری

روز جهانی پرستاری

هر سال، روز جهانی پرستاری در تاریخ ۱۲ می در سرتاسر جهان برگزار می‌شود. این روز در واقع میلاد فلورانس نایتینگل، بنیان‌گذار پرستاری مدرن است. در سال‌های اخیر خصوصا با همه‌گیری ویروس کرونا، اهمیت حرفه پرستاری در نظام سلامت سراسر جهان بیش از پیش برجسته و نقش کلیدی پرستاران در ارائه خدمات بهداشتی بر جوامع مختلف عیان‌تر شده است.

پرستاران در خط مقدم مراقبت‌های بهداشت جهانی هستند. آن‌ها مراقبت‌های فردی بیمار را ارائه می‌دهند، آموزش می‌دهند، نوآوری می‌کنند و از سلامت و رفاه کل جوامع حمایت می‌کنند.

موضوع منتخب روز جهانی پرستاری در سال ۲۰۲۲ چیست؟

“در حرفه پرستاری سرمایه‌گذاری کنید و به حقوق پرستاران برای حفظ سلامت جهانی احترام بگذارید.”هدف از انتخاب این موضوع، تمرکز بر نیاز به حفاظت، حمایت و سرمایه‌گذاری در حرفه پرستاری جهت تقویت سیستم‌های بهداشتی در سراسر جهان است.

نقش ویژه پرستاران در مواجهه با چالش‌های بهداشت جهانی

مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در سراسر جهان به سرعت در حال تحول و پیشرفت است. متخصصان و کارکنان عرصه مراقبت‌های بهداشتی و خدمات درمانی یک مسئولیت ویژه دارند و آن “عبور از موانع جهت اطمینان از بهره‌مندی افراد از بالاترین کیفیت خدمات مراقبتی، کار در جهت عدالت در زمینه سلامت و پیشرفت دانش مراقبت‌های بهداشتی” است. پزشکان، محققان، اساتید و رهبران باید برای دستیابی به برابری سلامت برای همه مردم در سراسر جهان همکاری کنند. به عنوان بزرگترین بخش از نیروی کار مراقبت‌های بهداشتی، پرستاران نقش مهمی در رویارویی با چالش‌های بهداشت جهانی ایفا می‌کنند.

چشم‌انداز بهداشت جهانی در حرفه پرستاری چیست؟

مسائل بهداشتی و مرتبط با سلامت از مرزهای جغرافیایی و ملی فراتر می‌روند. داشتن همدلی، احترام و درک از جمعیت‌های مختلف در واقع برخورداری از صلاحیت و آگاهی فرهنگی و انگیزه برای همکاری در جهت برابری در زمینه سلامت است. طبق این چشم‌انداز رویکردهایی در زمینه پژوهش، آموزش و فعالیت بالینی پرستاران اتخاذ می‌شود. این رویکردها باید در دنیای واقعی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی اعمال گردد.

پذیرش چشم‌انداز بهداشت جهانی توسط پرستاران

پرستاران باید چشم‌انداز بهداشت جهانی را برای عملکرد شایسته در محیط مراقبت‌های بهداشتی امروزی بپذیرند. این پذیرش در کلاس درس، جامعه و در بالین بیمار باید وجود داشته باشد. چشم‌انداز بهداشت جهانی، پرستاران را برای پیشرفت دانش و آموزش، بهبود کیفیت ارائه مراقبت‌های بهداشتی و شکل دادن به سیاست در هر دو جبهه ملی و بین‌المللی توانمند می‌کند.

اهمیت فعالیت میا‌ن‌رشته‌ای و کسب تجارب اجتماعی

فراتر از کار با جمعیت بیماران، خود پرستاری نیز جهانی‌تر از نسل‌های گذشته به نظر می‌رسد. مراقبت مبتنی بر کار گروهی مستلزم آن است که پرستاران به طور موثر در گروه‌های بین حرفه‌ای کار کنند. همچنین به عنوان رابط بین بیماران و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مراقبتی، توانایی پرستاران برای برقراری ارتباط و همکاری در درون و میان رشته‌ها و سازمان‌ها برای بهبود سلامت در سطح جهانی بسیار مهم است.

به دست آوردن تجارب بهداشت جهانی از طریق فعالیت‌های اجتماعی، مأموریت‌های پزشکی و طرح‌های بهداشتی با هدف رسیدگی به بی‌عدالتی‌های بهداشتی، پرستاران و دانشجویان پرستاری را تقویت می‌کند. این امر همچنین به آن‌ها کمک می‌کند تا درک درستی از سیستم‌های مختلف سلامت کسب کنند، روابط بین حرفه‌ای (و بین‌المللی) ایجاد کنند و حساسیت فرهنگی را بهبود بخشند.